Informatie en privacy

Algemene informatie

Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet. U weet dan beter waar u met ons aan toe bent en weet wat u van ons kunt verwachten.

Aanmelding voor therapie

U kunt via de huisarts verwezen worden naar onze praktijk voor het maken van een afspraak, maar ook zonder verwijzing kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Dit is de directe toegang fysiotherapie (DTF sinds 2006).

Persoonsgegevens

Dagelijks worden veel patiënten door onze therapeuten behandeld: in een van de praktijken of in de thuissituatie. Onze therapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en in de verschillende kwaliteitsregisters van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Beide registraties geven u de zekerheid dat u wordt behandeld door erkende en deskundige therapeuten.

Om goed inzicht te krijgen in het behandelingsproces wordt na iedere behandeling de voortgang in de behandeling bijgehouden in het patiëntendossier. Het elektronisch patiëntendossier staat in de computer.

De behandelend therapeut werkt hierbij met strikte regels, want het kan gaan om privacy gevoelige informatie. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt en dat ze correct worden gebruikt, overeenkomstig de richtlijnen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

page2image575592000

Gegevens over uzelf en over uw behandeling

Onze praktijk volgt alle voorschriften die op basis van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) van toepassing zijn. In het computersysteem van de praktijk staan uw naam, adres, geboortedatum, met ingang van 1-1-2009 uw BSN (burger service nummer), een nummer van een identificatie document, uw huisarts, polisnummer van uw ziektekostenverzekering en natuurlijk een omschrijving van uw lichamelijke klachten. Alleen onze eigen medewerkers/ therapeuten hebben toegang tot deze gegevens. U kunt er op rekenen dat onze medewerkers/ therapeuten alle informatie vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat de therapeut op de hoogte is van uw lichamelijke klachten en van uw medische voorgeschiedenis. Indien U via de huisarts, specialist of andere zorginstelling bij de fysiotherapeut terecht komt, dan is het gebruikelijk dat deze gegevens in de verwijsbrief zijn opgenomen. Indien u rechtstreeks een afspraak met de fysiotherapeut maakt, dan wordt u gevraagd zoveel mogelijk informatie te geven over uw lichamelijke klachten en uw medische voorgeschiedenis. Daarnaast wordt er samen met u het zogenaamde DTF-formulier ingevuld (DTF = Directe Toegang Fysiotherapie). Niet alleen uw gegevens worden in dit formulier vastgelegd, ook uw keuze of uw huisarts wel/niet geïnformeerd mag worden over uw directe fysiotherapieaanvraag wordt op dit formulier vastgelegd.

Daarnaast kent ook de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zo kan niemand misbruik maken van uw zorgverzekering. Voor kinderen geldt in de zorg geen leeftijdgrens voor de identificatieplicht: het gaat erom dat wij kunnen vaststellen wie het kind is en of het kind verzekerd is.

Wij zijn vanuit de verzekeringen verplicht een patiënten tevredenheids vragenlijst uit te zetten. Wenst u deze niet te ontvangen, geef het ons aan. Anders worden deze automatisch aan u verstuurd.

page3image576471360

Wat gebeurt er met uw gegevens

Regelmatig vindt er overleg plaats tussen huisartsen, specialisten, andere zorginstellingen en ons. Dit overleg is bedoeld om iedereen meer inzicht te geven in het behandelingsproces en de voortgang die geboekt wordt.

Het kan gebeuren dat uw therapeut u niet kan behandelen door ziekte, vakantie of andere bijzondere omstandigheden. Indien mogelijk wordt de behandeling dan overgenomen door een collega therapeut, zodat er geen onderbreking in het behandelingsproces hoeft plaats te vinden. De collega therapeut zal vervolgens gebruik maken van het praktijkdossier, om volledig op de hoogte te zijn van het behandelingsproces tot op dat moment.

Wie heeft inzage in uw gegevens en waarvoor

Uw persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt om de kosten van uw behandelingen te kunnen afrekenen met u of uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar ontvangt van ons de informatie die direct met uw behandeling te maken heeft. De zorgverzekeraars hebben geen toegang tot de gegevens die over patiënten in de dossiers staan.

Indien uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, dan wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Wat kunt u zelf doen en wat zijn uw rechten

Zoals al eerder genoemd, is het belangrijk dat alle informatie over u en andere belangrijke medische informatie bij ons bekend is. Alleen dan kunnen wij u de beste behandeling en begeleiding bieden.

page4image617771104

U kunt bij uw therapeut uw eigen dossier inzien of een kopie vragen, zodat u een overzicht heeft van uw behandelingen. Mocht er iets niet kloppen of ontbreken, dan kunt u natuurlijk vragen of uw therapeut dat aanpast of aanvult.

Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen

Indien u uw jas, tas of andere eigendommen achterlaat in de wachtruimte of andere publieke ruimten in de praktijk, dan raden wij u aan om geen waardevolle spullen hierin achter te laten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of op het directe buitenterrein.

Huisregels

  • Ingeval van calamiteiten (bijvoorbeeld een brandalarm) dient u de aanwijzingen van de fysiotherapeut of praktijkmedewerker, of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.
  • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
  • Vanuit hygiëneoogpunt kunnen huisdieren niet worden meegenomen.
  • Graag zelf uw eigen badhanddoek meebrengen.
  • Voor de looptraining graag gemakkelijk zittende (sport)kleding en (schone)sportschoenen dragen.

    U heeft een afspraak maar u bent verhinderd

    Denkt u er dan aan om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moeten wij overeenkomstig de voorwaarden van de zorgverzekeraar verrekenen. Het kan zijn dat de kosten volgens de zorgverzekeraar rechtstreeks met u verrekend moeten worden: u ontvangt dan van ons rechtstreeks een rekening. Niet alle zorgverzekeraars hanteren hierin echter dezelfde richtlijn: de algemene voorwaarden van uw zorgverzekeraar geven hierover duidelijkheid.

page5image576506880

Betalingsvoorwaarden en tarieven

Wij hebben contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland, uitgezonderd alle verzekeringen die vallen onder VGZ, Zorg en Zekerheid en Just ( budgetlabel CZ).  Zelf bent u verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering die de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt. In uitzonderingsgevallen kan het echter zo zijn dat wij, afhankelijk van de manier waarop u bent verzekerd, uw behandelingen niet (meer) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. In dat geval ontvangt u rechtstreeks van ons een rekening voor de behandelingen.

Bent u niet aanvullend verzekerd dan dient u direct na de behandeling met PIN te betalen.

Onze tarieven vindt u in onze wachtruimte. Indien u niet zeker bent of uw ziektekosten- verzekering uw behandelingen wel (volledig) vergoedt, kunt u uw therapeut vragen om dit na te zien of zelf direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Klachtenprocedure

Is er iets misgegaan of heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of een van onze medewerkers, dan is het goed dit kenbaar te maken. Het is vervelend voor u dat het anders is gelopen dan u verwacht of gewenst had. Samen met u willen we een goede oplossing bedenken, voor nu en voor de toekomst. Wij nemen elke klacht serieus en bespreken die met u. Uw klacht wordt vastgelegd in ons klachtendossier. Mocht u uw klacht toch willen voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, dan kan dat. Meer informatie over deze procedure vindt u op de website www.kngf.nl.

page5image619823072

page6image616947920

Openingstijden

Maandag – vrijdag 08.30 – 18.00 uur.
Telefonisch zijn we altijd bereikbaar. Krijgt u geen gehoor, dan kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. De ingesproken berichten worden zo spoedig mogelijk behandeld.